Разделно събиране в училище: идеална практическа занималня

Устойчиви практики

Начало / Устойчиви практики / Разделно събиране на отпадъци / Разделно събиране в училище: идеална практическа занималня

Разделно събиране в училище: идеална практическа занималня

Училищата произвеждат не малко количества отпадъци от хартия и картон до пластмасови бутилки. Всички тези отпадъци, които сега отиват на сметищата, могат да бъдат преработени и използвани отново. С разделното събиране на отпадъци намаляваме количеството отпадъци, които отиват на сметищата, спестяваме енергия, транспорта и производстовото на първични суровини.

С такъв проект, децата ще бъдат приобщени към проблема с управление на отпадъците и ще развиват отговорност към опазването на околната среда.

Дейностите, които могат да се организират около проекта, са тясни свързани с учебни предмети като физика, химия, математика и опазване на околната среда и са идеална практическа занималня за деца - забавна и различна.

Преди да определите стратегическия план, отделете необходимото време за нужните прочувания и анализ като отговорите на следните въпроси относно отпадъците във вашето училище:

 • Колко отпадъци произвеждаме
 • Какви видове са те?
 • Какви са източниците на отпадъци?
 • Колко кошчета или контейнера има в училището, какъв е обема им?
 • Кой събира и извозва отпадъците на училището?
 • Колко често се извозват събраните отпадъците?
 • Има ли улични контейнери за разделно събиране близо до училището?
 • Колко плаща училището за такса битови отпадъци годишно?

След като сте наясно с предишните точки, ще можете да изготвите стратегическия план за действие. Имайте предвид следното:

Избор на ръководител и неговия екип

Ръководителят ще бъде отговорник на проекта, който ще установи стратегическия план за действие. 

Ръководителят ще има нужда от екип за изпълнението на плана. Ако в училището имате еко клуб, то неговите членове могат да са помощници на ръководителя. Ако нямате, можете да наприте екип от 5-6 ученици. Колкото повече деца се включат в проекта толкова по добре. Целта е да направите учениците активни участници в проекта, да бъдат инициативни, да помагат с изготвяне на стратегическия план, с изработването на график от задачи и с водеща роля в тяхното изпълнение. 

Ръководителят заедно с екипа ще определят дейности около проекта, неоходимото оборудване, ще установят бюджет и ще решават проблемите, които биха могли да възникнат.

Организиране на система за разделно събиране

Според нуждите на училището, ще създадете най добра система за разделно събиране, в зависимост от отговорите на въпросите относно количествата, видовете и потоците отпадъци.

В системата за разделно събиране ще определим пътя на съоттветните отпадъци, от техния източник до извозването им, както и агентите, които участват.

Важно е също дали има улични контейнери за разделно събиране наблизо в квартала. Ако все още не разполагате с необходимите за целта контейнери, може да се свържете с общината или с компанията за оползотворяване на опаковки, която действа в вашия квартал и да им обясните желанието си да събирате разделно отпадъци от училището и че е от взаимен интерес да поставят улични контейнери в околностите.

Информационна кампания

За успеха на проекта е от изключителна важност всички ученици да са запознати с проекта, да знаят как да събират отпадъци разделно и да спазват правилата за ползване на новите кошчета. Но не само учениците трябва да са запознати, а същото така и преподаватели, директор, домакин, ръководител на стола и дори родители, тоест абсолютно всички.

Информационната кампания може да включват дейности като:

 • Презентации от ученици към съученици или към родители относно цели и смисъл на рециклирането.
 • Изработка на информационни плакати как да се изхвърлят правилно отпадъците.
 • Разпространяване на кампанията чрез уебсайт, фейсбук страница или блог.
 • Организиране уоршопи, игри, „зелени“ състезания между класовете.

Това са само няколко примерни дейности по темата, които могат да бъдат толкова, колкото въображението ни позволява.

И най-добра система за разделно събиране няма да е успешна, ако нямаме ефективна информационна кампания. Комуникацията е ключът към успеха на проекта.

Кошчета за разделно събиране

Кошовете за разделно събиране трябва да са лесно различими от кошчетата за общ боклук – за предпочитане да са цветни (жълт, син и зелен) обозначете ги с лепенки, поставете табели до тях или плакати с правилата за тяхната употреба.

Поставете кошчета на стратегически места. Например, кошчета за хартия ще са нужниа в класните стаи или в директорския кабинет.

Проследавяне

Съберете екипа веднъж седмично за да обсъдите резултати от кампанията. Колко отпадъци са събрани и рециклирани в училището?

Работи ли системата за разделно събиране, как може да се подобри? Какви проблеми срещаме?

Ефективна ли е информационната кампания?

Финансиране на проекта

Търсете начин да финансирате вашите зелени идеи. Съществуват програми за финансиране на проекти като програмата на Министерството на околната среда и водите „Обичам природата - и аз участвам“. НПО „За земята“ редовно организира конкурси за финансиране на еко проекти.

 

С тази статия искахме да ви дадем няколко съвета за това как да въведете разделното събиране във вашето училище. Споделете вашето мнение или разкажете за вашия опит. Да направим тази статия по-полезна за всички училища, които не са безразлични към намаляване на отпадъците .

снимка: http://www.coolcalifornia.org/