Партньори

За нас

Начало / За нас / Партньори

Партньори

Посвещавамe специален раздел на нашите партньори и приятели, благодарение на които този проект стана възможен.

Сдружение Агролинк

Сдружение което подкрепя развитието на биологичното земеделие и културата на био потребление. 

www.agrolink.org

 

Кристина Тужарова - графичен дизайн

 

Цвят и Пиксел ООД - иразработка и поддръжка на уебсайт

www.pixelflower.com

 

КЗУ АД - разработване на стари и нови продукти.

www.kzu-group.com

 

Нашите приятели и семейство