Еко кът

Социални проекти

Еко кът

Нашият формат, наречен Еко-кът, има за цел да популяризира и информира гражданите за начина, смисъла и ползите от компостирането и разделното събиране на отпадъци.

Идеята на Еко-кът е да се изгради демонстрационно-информационно пространство, където посетителите да имат възможност да се запознаят с практиката на компостирането, с различните етапи на процеса и с това какви отпадъци са подходящи за компостиране, както и да разберат как могат да си направят компост у дома. Проектът може да обхване проблема с третирането на отпадъци като цяло и също да информира и популяриза ползите и резултатите от разделното събиране на опадъци.

Ние можем да направим вашия Еко-кът "до ключ", а именно да изградим подходящата инфраструктура, като подготвим и изравним терена, да изградим нужните пътеки, огради, навеси и др., да доставим абсолютно всички необходими артикули за проекта като компостери, кофи за разделно събиране на отпадъци, аксесоари и инструменти, да изградим и монтираме информационните табели, да съставим и отпечатаме информационни материали и проведем необходимото обучение на вашия персонал.

 

 

Екокът в Памплона, Испания
Екокът в Памплона, Испания
© http://www.mcp.es