Завършени проекти

Социални проекти

Завършени проекти

Компостиращата зона гр. Кърджали

Компостиращата зона гр. Кърджали

18.05.2015

Първият пилотен проект за обществено компостиране бе реализиран през май 2015 г. в община Кърджали. Той бе разработен в рамките на проекта "Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците" (ПОМИС).