Компостирай в училище

Социални проекти

Начало / Социални проекти / Компостирай в училище

Компостирай в училище

Проектът на ЕкоКомпост "Компостирай в училище" е насочен към всички основни училища и детски градини в страната и има за цел да създаде у децата екологични навици и гражданско самосъзнание!

В ЕкоКомпост вярваме, че още от най-ранна възраст у децата трябва да се възпитава любов към природата и грижи за нейното опазване. Ето защо решихме да създадем този проект, в сътрудничество с училищните настоятелства, който включва въвеждане на компостирането

на територията на учебното заведение, образователен урок от специалист на ЕкоКомпост на разбираем за децата език, както и занимателни дейности и материали за децата. Ето и една от многобройните възможности, които предлага проекта на цялата училищна общност:

  • Компостирането е отлична образователна тема, която включва знания от биологията и природознанието и има хуманистичен и социален аспект. 
  • Децата развиват лично и обществено самосъзнание за опазване на околната среда, научават се да бъдат солидарни и да работят в екип.
  • Всички органични отпадъци, генерирани от училището или детската градина ще бъдат оползотворени чрез един естествен природен процес.
  • Компостирането е алтернатива на един голям екологичен проблем, а именно третирането  и преработката на отпадъци. 
  • Крайният продукт от процеса е висококачествен хумус и почвен подобрител за всички цветя и дървета в двора на училището или детската градина. 
  • Компостирането няма никакви негативни страни, нито за децата, нито за учителското екип; изискванията за поддръжка са минимални.

За училищата и детските градини, заинтересувани от проекта и желаещи да получат информация за тарифите и условията: моля да се свържете с нас на телефон 0879 33 35 32.