Кой компостер да изберем?

Устойчиви практики

Начало / Устойчиви практики / Компостиране / Кой компостер да изберем?

Кой компостер да изберем?

Кратка анкета, която ще Ви насочи кой компостер е най-подходящ за вашите условия!

1. Вид растителност:

а) бедна                   
б) нормална           
в) буйна
г) дива                 

 2. Размер на градината:

а) от 0 до 100м2
б) от 100 до 500м2
в) от 500 до 1000м2
г) над 1000 м2

3. Колко м² тревни площи имате?

а) от 0 до 100м2
б) от 100 до 500м2
в) от 500 до 1000м2
г) над 1000 м2

4. Имате ли жив плет?

а) не
б) да

5. Колко дървета имате?

а) от 1 до 3
б) от 4 до 6
в) от 7 до 9
г) над 10

6. Кастрите ли ги?

а) не
б) да

7. Колко души живеят в дома ви?

а) 1 или 2
б) 3 или 4
в) 5 или 6
г) над 6

8. Колко често се храните вкъщи?

а) само уикенда
б) 1 път на ден
в) 2 пъти на ден
г) 3 пъти на ден

9. Колко често ядете плодове и зеленчуци?

а) рядко
б) 2-3 дни на седмица
в) 4-5 дни на седмица
г) всеки ден

За всеки посочен отговор от а) получавате 1 точка, за б) 2 точки, за в) 3 точки и за г) 4 точки.

Резултат:

От 9 до 14 точки: Най-подходящи за вашите условия са компостери К300 или К400.

От 15 до 20 точки: За тези от Вас, които попадате в тази графа, оптималните варианти са компостери с обем 600 литра К600 или Екокомпост 600.

От 21 до 26 точки: Ако вашият сбор от точки е някъде между тези две числа, то това означава, че генерираните от вашето домакинство биоразградими отпадъци са в достатъчно количество за да изберете компостер над 800 литра като К800 или Екокомпост 950 или два компостера К400 от 400 литра.

Над 27 точки: За да успеете да компостирате всичките си органични отпадъци не ви остава друг вариант освен да комбинирате няколко компостера с общ обем над 1000 литра.