Защо да компостираме?

Устойчиви практики

Начало / Устойчиви практики / Компостиране / Защо да компостираме?

Защо да компостираме?

Процесът на компостиране ни дава уникалния шанс сами да затворим природния цикъл на възобновяване.

  1. Всеки от нас генерира около 500кг отпадъци годишно; приблизително 30-40% от това количество са органични отпадъци, които вместо да бъдат изхвърляни на сметището могат да бъдат компостирани и оползотворявани.
  2. Компостирането ни спестява закупуването на химични торове и пестициди.
  3. Задържа водата, овлажнява почвата и подобрява структурата и.
  4. Увеличава наличието на органичен материал и хранителни вещества в почвата и подобрява физико-химичните й стойности.
  5. Компостирането е начин да осъзнаем проблема с генерирането на отпадъци и да развием по-голяма гражданска съвест.
  6. Градинските отпадъци няма повече да загрозяват улиците, тъй като ще бъдат преработвани в дворовете ни.
  7. По този начин затваряме естествения цикъл на рециклиране и избягваме производството и употребата на други продукти.
  8. Компостирането е тясно свързано с градинарството и се оказва много ползотворно за тези, които се занимават с тази дейност.
  9. Компостът е абсолютно задължителен за тези от вас, които желаят да се занимават с биоземеделие или просто да произвеждат и консумират био и екологично чисти продукти.