Разделно събиране на отпадъци

Устойчиви практики

Начало / Устойчиви практики / Разделно събиране на отпадъци

Разделно събиране на отпадъци

Как да събираме отпадъци разделно

Все повече градове и села в нашата страна използват контейнери за разделно събиране на отпадъци. Основно се срещат четири вида контейнера: жълтият контейнер за пластмаса и метал, синият контейнер за хартия и картон, зеленият контейнер за стъкло и металният контейнер за останали отпадъци.

Разделно събиране в училище: идеална практическа занималня

Училищата произвеждат не малко количества отпадъци от хартия и картон до пластмасови бутилки. Всички тези отпадъци, които сега отиват на сметищата, могат да бъдат преработени и използвани отново. С разделното събиране на отпадъци намаляваме количеството отпадъци, които отиват на сметищата, спестяваме енергия, транспорта и производстовото на първични суровини.