Социални проекти

Социални проекти

Начало / Социални проекти

Социални проекти

Компостирай в училище

Проектът на ЕкоКомпост "Компостирай в училище" е насочен към всички основни училища и детски градини в страната и има за цел да създаде у децата екологични навици и гражданско самосъзнание!

Еко кът

Нашият формат, наречен Еко-кът, има за цел да популяризира и информира гражданите за начина, смисъла и ползите от компостирането и разделното събиране на отпадъци.

Компостираща зона

Целта на този проект е да повиши общественото самосъзнание за опазване на околната среда чрез разделно събиране и компостиране на биоразградими отпадъци от домовете в специално проектирана за тази цел зона в квартала.